Vuosikertomus

Savonlinnan seudun Romanilähetys ry

Toimintakertomus 2018

1. Yleistä

Vuosi 2018 oli Savonlinnan seudun Romanilähetys ry:n 47 toimintavuosi. Olemme yksi vanhimmista pienistä Romaniyhdistyksistä Suomessa, jonka toiminta on ollut jatkuvaa.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa Suomen lain mukaisten perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista sekä oikeudellisissa asiakirjoissa määriteltyjä ihmisoikeudellisia, sosiaalisia, taloudellisia ja vähemmistöpoliittisia oikeuksia. Yhdistys edistää romanikulttuurin ja kielen asemaa, romaniväestön integroitumista yhteiskuntaan sekä romanien osallistumista julkiseen elämään ja päätöksentekoprosessiin. Yhdistys vastustaa rasismia ja syrjintää.

Yhdistys on toiminut Savonlinnan ja lähikuntien romaneiden ja valtaväestön sillanrakentajana jo vuosikymmenten ajan ja ollut suunnittelemassa eri koulutusohjelmia sekä luonut työpaikkoja ja käynyt neuvotteluja eri viranomaisten kanssa. Yhdistys tekee mm maahanmuuttajien kanssa yhteistyötä esim.: luentotilaisuuksia järjestämällä, sekä kulttuurit kohtaavat yhteistapahtumia. Yhdistys tekee paljon muutakin kuin vaan romanityötä paikkakunnalla ja on monessa asiassa mukana. Yhdistyksenä olemme tunnettuja ja luotettavia yhteistyökumppaneita monen eri tahojen kanssa.

2. Hallinto

Yhdistykseen kuuluu 65 maksavaa jäsentä. Jäsenmaksu on 15€/perhe/vuosi

Hallitus 6/2018-6/2019

  • puheenjohtaja Ossi Blomerus
  • varapuheenjohtaja Irene Lindgren
  • sihteeri Eeva Vuorinen
  • rahastonhoitaja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry / Sirpa Kolistaja
  • tilintarkastaja Jukka Lievonen uusi
  • sekä toiminnantarkastaja Armi Kelokaski
  • hallituksen jäsenet vuodelle 2018–2019 varsinaiset jäsenen Juha Räisänen Taisto Blomerus, Pia Rask.
  • varajäsenet Maija Tenojoki ja Kent Nyman

3. Talous

Yhdistys on saanut avustusta seuraavilta tahoilta vuonna 2018

Itä-Suomen lääninhallitus (ELY) päiväleiritoimintaan 3000€

Savonlinnan kaupunki kohdeavustus 4000€

Taiteen edistämiskeskus Taike 10000€

Stea Romanikahvio 5.9.2018–15.5.2019 7000€
- Rahoitus on kertaluontoinen, eikä sitä myönnetä uudestaan.

Yhdistys on itse hankkinut varoja vuoden 2018 aikana mm. seuraaville toiminnoilla: luentopalkkiot, jäsenmaksut, tapahtumien osallistumismaksut, arpajais- ja myyjäistuotot, adressien myynti, sekä muu tehty työ.

Vuoden 2018 aikana yhdistys on työllistänyt yhden henkilön erilaisilla tukitoiminnoilla ja yhden henkilön osa-aikaisena harjoittelijana teidän hankerahalla.

4. Vuoden 2018 keskeisimmät asiat ja toiminnat

Tammikuussa

Luennot kouluilla ja Savonlinnan kristillisellä opistolla maahanmuuttajille. Yhdistys tekee monikulttuurillista yhteistyötä maahanmuuttajien kanssa Savonlinnan kristillisellä opistolla. Käymme luennoimassa siellä ja pidämme erilaisia tapahtumia maahanmuuttajien ja romanien välillä.

Sosterin tapahtuma Miten liikut oikein. Sosterin kanssa teemme yhteistyötä erilaisissa terveyden ja hyvinvoinnin asioissa.

Hankepaja Linnalan kansanopistolla jossa ideoimme uusia hankkeita eri yhdistysten kanssa. Teemme yhteistyötä eri seurakuntien kanssa, palaveri Helluntaiseurakunnassa. Asukasloikan hankeinfo uusista vuoden 2018 hankkeista. Hallituksen kokous Kolmosessa joka on vuoden 2018 ensimmäinen.

Yhdistysten aamukahvit Kolmosessa. Käsittelemme vuoden 2018 asioita ja tapahtumia. Kokous Thl:ssä Kuulun Thl:n Roosa hankkeen ohjausryhmään, jossa seurataan romanien terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus hanketta.

Helmikuussa

Verkostopalaveri Helluntaiseurakunnassa. Romanikielen opetus jatkuu Talvisalon peruskoulussa romanioppilaille.

Työpaja työhyvinvointi yhdistyskentällä. Tilaisuus oli Sosterin järjestämä. Kaamoksen kastajaiset Nousulassa kaikille yhdistyskentällä toimiville osaajille..

Ystävänpäiväjuhla Savonlinnan Kristillisellä opistolla. Yhdistys oli maahanmuuttajien kanssa viettämässä ystävänpäivä juhlaa. Lausuivat runoja heille ja he meille. Maahanmuuttajilla oli myös tanssi ja musiikkiesityksiä.

Sosterin järjestämä prosessitapahtuma yhteistyötä järjestö toimijoiden kanssa.

Itä-Suomen Romaniasiain neuvottelukunnan kokous meidän toimitiloissa Kolmosessa.. Kuukausipalaveri helluntaiseurakunnassa.

Maaliskuussa

Työpaja Sami-edun kanssa, miten ammatillinen koulutus muuttuu ja mitkä ova uuden opetus-suunnitelman painoarvot, Ravintola Paviljongilla.

Yhdistysten aamukahvit uusissa 4H:n tiloissa.

Työllisyyskoulutus ViaDian tiloissa.  Hallituksen kokous, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset..

Kulttuurikellariin tutustuminen. Uusi kohtauspaikka Savonlinnan yhdistystoimitsijoille. Yhdistysten koulutus miten  rakennat tulevaisuutta, Järjestöpäivät Jyväskylässä 23–24.3.2018 Suomen romanifoorumin järjestämät.

Ossi Blomerus valittiin suomen Romanifoorumin puheenjohtajaksi kausille 2018–2019

Stean hankekoulutus yhdistyksille. Haemme pienoisavustusta Romanikavion aloittamiseksi Savonlinnan ja lähikuntien romaneille. Luentotilaisuus Humaniassa.

Tuumasta töihin koulutustilaisuus Mikkelin Elyssä

Huhtikuussa

Jäsenten kehittämiskeskustelu ja strategiapäivä, suunniteltiin vuoden 2018 toimintoja yhdistyksessämme.

Romanien kansallispäivä 8.4.2018 Yhdistys tarjosi kahvit toimistolla kaikille osallistujille, sekä jäsenille. päätapahtuma oli Oph:ssa Helsingissä, jossa sain olla mukana 6.4.2018

Seminaari Helsingissä Suomen kirjallisuuden seura. Arkistojen aarteet. Yhdistys lahjoitti Armas Baltzarin kirjan ja tarkoitus on laittaa yhdistyksen vanhoja asiakirjoja arkistoitavaksi.. Verkostopalaveri Kolmosessa

Kiteellä järjestettiin 8.4.2018 myös kansallispäiväjuhla jossa olin myös mukana. Siellä minut kukitettiin ja muistettiin tehdystä yhdistystyöstä Kiteen seudun romaniyhdistyksen eteen. Samoin, kun  tulin valituksi Suomen Romanifoorumin puheenjohtajaksi.

Setlementin Linnalan nuorten monitoimitalon avajaiset jossa yhdistyksemme sai olla mukana.. Väinö Lindberin Juhlaseminaari Säätytalolla joka oli myös Väinön 80 vuotisjuhla.

Monimuotoinen Suomi työpaja Joensuussa. Sama työpaja Savonlinnassa 19.4.2018 jonka Savonlinnan seudun romanilähetys järjesti yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa, joka olisi suunnattu viranomaisille, jotka tekevät työtä romanien kanssa.

Yhdistykset aamukahvilla uudessa Kulttuurikellarissa. Kolmosen kevätkokous. Yhdistyksen puheenjohtaja tapasi Vihreiden kaupungin valtuutetun Lauri Kososen toimistolla. Keskusteltiin työllisyys, koulutus ja muuten Savonlinnan ja lähikuntien romanien liittyvistä asioista.

Yhdistys oli myös mukana Linnalan T-setlementin 80 vuotis juhlassa Savonlinna salissa 26.4.2018.

Savonlinnan kristillisen opiston maahanmuuttajilla oli taidenäyttely Savonlinnan kirjastossa, jossa olimme myös mukana.

Työpaja Yhdessä olemme enemmän, joka oli Sosterin järjestämä.

Toukokuussa

Tietosuojakoulutus yhdistyksille Sosterin C-salissa. Yhdistys muokkasi kotisivuille oman tietosuoja selosteen, joka täytyy olla kaikilla yhdistyksillä.

Järjestöstrategia työpaja Linnalan kansanopistolla. Työpaja oli tarkoitettu paikallisille yhdistyksille, joissa yhdistykset pääsivät tuomaan ajatuksiaan esille ja omia käytäntöjään omissa yhdistyksissä.

Verkostotapaaminen Toivontuvalla, jossa suunnitellaan kesää 2018.

Eurooppa päivät Olavinlinnassa. Yhdistyksemme osallistui tapahtumaan jossa saimme hyvää ja tärkeää tietoa. Siellä esiteltiin Esr hankkeita ja toimintoja.

Tuumasta töihin Palaveri Mikkelissä Ely:n tiloissa. Vuoden2018 Kesäleiripalaveri Diakoniassa.

Prosessimessut Keskussairaalan C-salissa Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut koulutus.

Kevättori Savonlinnan kaupungin kauppatorilla 19.5.2018 Kevättorin tarkoitus on, että yhdistykset esittelevät omia toimintoja. Olemme olleet toritapahtumassa jo 10 vuoden ajan mukana. Me jaamme materiaalia ja annamme tietoa romanikulttuurista. Yhdistys myy arpoja tilaisuudessa ja tekee jäsenmarkkinointia..

Romanikielen päätösjuhla koululla. Annamme oppilaille stipendin ja diplomin mukana olosta. Opiskelijat saavat myös lahjakortin Hesburgeriin.

Kulttuurikellarin avajaiset, joissa yhdistyksemme on mukana. Taisto Blomerus esitti lauluesityksen ja minä puheen kaikille osallistujille.

Romanikumppanuus raati kokoontui Thl:ssä Helsingissä ja Romaniasiain neuvottelukunnan kokous oli Nurmeksessa.

Laivaristeily yhdistysten toimitsijoille jonka järjesti Järjestötalo kolmonen. Yhdistys on mukana eri yhdistysten kanssa tekemässä kaikille yhteistä hyvää. Kesän alussa järjestimme yhdessä toisten yhdistysten kanssa retken Karjalan kallioille Punkaharjulle. Vietimme retkipäivää luonnossa, jossa teimme kävelyretkiä luonnon kauniissa Punkaharjun maisemissa, sekä paistoimme laavulla makkaraa.

Hallituksen kokous.

Kesäkoulun suunnittelupalaveri Itä-Karjalan kansanopistolla. Luentosarja Kristillisellä opistolla klo 9-11 ja 12–14 maahanmuuttajille ja opettajille.

Kesäkuussa

Syystulien aloituspalaveri Kolomosessa, johon yhdistys osallistui. Tapahtuma on uusi ja ensimmäisessä palaverissa suunnittelimme ohjelmaa, mitkä kaikki yhdistykset osallistuvat tapahtumaan ja millaisella ohjelmalla.

Suomen romanifoorumin kehittämispäivät Itä-Karjalan kansanopistolla 15–16.6.2018 Diabetes 80 vuotis juhlatilaisuus Linnalan kansanopistolla 17.6.2018.

päiväleiri toiminta on ajalla 18.6.2018- 21.6.2018 sekä 2-7.7.2018 Päiväleiri toiminnan rahoittaa Ely.

Some koulutus Kolmosessa kaikille yhdistys aktiiveille. Itse osallistuin koulutukseen. Koulutuksessa sain paljon uutta tietoa yhdistyksen markkinoinnista.

Kesäkoulu alkoi Itä-karjalan kansanopistolla 25.6–30.6.2018.  Kesäkoulussa opetetaan romanikieltä ja kulttuuria 6h päivässä. Koulussa oli myös paljon muutakin ohjelmaa.

Heinäkuussa

Savonlinnan kauppatorilla Yhdistyksen toripäivä. Torilla esittelimme toimintaamme ja jaoimme materiaalia. Ihmisiä vieraili pisteessämme paljon ja erilaisia kysymyksiä romanikulttuurista esitettiin laidasta laitaan. Meillä oli mukana eläväkirja jota voi lainata 20 minuutiksi ja palauttaa kirjastoon takaisin.

Teimme Savonlinnan Lasten ja nuorten kanssa retken Kiteen eläinpuistoon.

Kävimme lasten ja nuorten kanssa pelaamassa laserpeliä Megazone sekä tutustuimme Activity Maker toimintaan. Nuorilla oli mahdollisuus suunnitella oma kolmiulotteinen esine ja tutustua merenalaiseen elämään. Tilaisuudet olivat Elyn päiväleiri toimintaa.

Suomen romanien laulut historialliset, kulttuuriset ja sosiaaliset ulottuvuudet
Suomen ja Venäjän Karjalan romanit. Luennoitsija Kai Aberg.

Elokuussa

Savonlinnan ja lähikuntien perheleiri Savonlinnan Hirvasrannassa 18–19.8.2018 Leirillä on erilaista ohjelmaa ja osallistujia oli noin 50.

Someilta Sääminkitalolla, kouluttajana Pekka Huju.  Someillassa kouluttaja opettaa miten käytät Somea markkinoinnissa ja muussa viestinnässä.

Romanilähetyksen hallituksen kokous.

Syystulien palaveri Järjestötalo Kolmosessa yhdistykset ovat suunnittelemassa uutta toimintoa Savonlinnan syystempaukseen.

Aamukahvit Kolmosessa kaikille Savonlinnan alueen yhdistyksille. Aamukahvitilaisuudessa suunnitellaan syksyn 2018 tapahtumia paikkakunnallamme. Aumensa nuorisoprojektin päätösseminaari Helsingissä, jossa samalla Suomen Romanifoorumin kokous.

Kirjastopäivät, Savonlinnan pääkirjastossa. Aiheena mitä eri yhdistykset tekevät paikkakunnalla, sekä miten yhteistyötä voidaan kehittää yhdistysten välillä. Ihmisoikeus liiton tuparit Helsingissä.. Verkostopalaveri kolmannen sektorin toimitsijoiden kanssa.

Syyskuussa

Syystulet tapahtuma Aleksin aukiolla. tapahtumassa yhdistyksemme oli mukana, samoin kaikissa järjestelyissä.

Romanikahvion aloitus Pääskylahden seurakuntatalolla. kahvila alkoi 5.9.2018 ja kestää 15.5.2018 kahvion rahoittaa Stean pienoishaku, joka on kertaluontoinen, jota ei voi hakea uudestaan. Haimme 7000 euroa joka on maksimisumma ja saimme toimintaamme sen. Romanikahvio on kerran viikossa ja sinne voi tulla kaikki halukkaat.

Romaniasiain Neuvottelukunnan kokous Iisalmessa. Kokouksessa käsitellään Itä-suomen romanien erilaisia asioita.

Hyvinvointimessut, jotka ovat kaksipäiväiset. Yhdistyksemme on ollut jo vuosia mukana tässä tapahtumassa joka järjestetään Tanhuvaaran urheiluopistolla. Yhdistys jakaa materiaalia, myy arpoja, sekä tekee yhdistyksen toimintaa tunnetuksi. Pyrimme tapahtumassa verkostoitumaan eri yhdistysten kanssa ja luomaan uusia suhteita esim. urheiluopiston kanssa. Naisten vesijumppa on saanut alkuunsa näiltä messuilta kun aloitimme yhteistyön urheiluopiston kanssa.

Roosa työpaja Thl:ssä Helsingissä. Työpajassa käsittelimme Roosa hankkeen tuloksia jotka julkaistaan lopullisesti joulukuussa 2018

Romanifoorumin kokous Helsingissä.

Järjestöjen ja seurakuntien yhteinen suunnittelu palaveri Kolmosessa. Palaverissa suunnitellaan vuoden 2018 asunnottomien yötä, sekä Itsenäisyyspäiväjuhlaa, joissa yhdistyksemme on mukana.

Keskustelu Maahanmuuttajien kanssa Savonlinnan kristillisellä opistolla. aiheena rasismi. Mukana yhdistyksestämme oli Ossi ja Armi.

Lokakuussa

Valtakunnalliset neuvottelukuntien neuvottelupäivät Helsingissä.

Hohtokeilaus Savonlinnan ja lähikuntien romaneille Savonlinnan keilahallissa.

Tutustuminen Punkaharjun Valtionhotelliin ja sieniretki, hotellin johtajan Saimi Hoyerin johdolla.

Asukasloikan päätöstapahtuma Xamilla.

Asunnottomien yö, jossa yhdistyksemme oli mukana järjestämässä tilaisuutta, sekä itse paikanpäällä.17.10.2018

Järjestöpalaveri Toimintakeskuksella, jossa samalla tutustuimme heidän toimintaan ja tiloihin.

Hygieniapassikoulutus Itä-Karjalan kansanopistolla Savonlinnan ja lähikuntien romaneille. koulutus kesti noin 15h. Osallistujia oli 8 kpl.

Tapaaminen Savonlinnan kristillisen opiston opettaja Helena Strandin kanssa aiheena Maahanmuuttajien vierailut Romanikahviossa, sekä yhteinen joulujuhla. Vapaehtoisatyön pestausmarkkinat Järjestötalo Kolmosessa 18.10.2018 jossa olimme mukana.

Savonlinnan seudun romanilähetyksen hallituksen kokous. 15.10.2018

Vapaaehtoistoiminnan valmennus koulutus Yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen hyväksi tehtyä toimintaa, josta ei saa rahallista korvausta, jota tehdään ilman pakkoa. Koulutus kestää helmikuulle 2019 Yhdistyksemme osallistuu koulutukseen.

Somekoulutus Savonlinnan ja lähikuntien romaneille 17.10.2018Kouluttajana oli Pekka Huju.

Maahanmuuttajien vierailu Romanikahviossa Helena Strandin johdolla. Maahanmuuttajat ovat Kristillisenopiston oppilaita. 20 oppilasta on kaikkiaan mukana vierailussa. He esittävät joitain musiikkiesityksiä, ja meidän romanit esittävät myös jotain ohjelmaa,

Vuoden 2019 syystulet tapahtumat palaveri Kolmosessa. 31.10.2018

Marraskuussa/tulevaa

Tsetanes naal Päätösseminaari Helsingissä ja romanimusiikin ilta.

Neuvottelukunnan kokous Kuopiossa joka on viimeinen vuoden 2018 aikana. Kokouksessa käsitellään vuoden 2018 tapahtumia ja suunnitellaan tulevia vuosia. Tutustutaan myös uusiin valtakunnallisiin hankkeisiin.

Järjestöpalaveri joka on yhteinen Savonlinnan yhdistyksien kanssa toivontuvalla. Savonlinnan ja lähikuntien keski-ikäisten romaninaisten kuntosali ja uiminen Savonlinnan pikku Saimaassa

Maahanmuuttajien kohtaaminen Kristillisellä opistolla. Aiheena Rasismi kokoonnutaan pienoisryhmissä ja aiheet vaihtelee eri ryhmien kesken. Kumppanuus raati tapaaminen THL:N tiloissa Helsingissä 13.11.2018. Aiheena Roosa hankkeen tulokset.

Romanien ja maahanmuuttajien yhteinen hohtokeilaus ilta Savonlinnan keilahallissa.

17.11.2018.

Iltapäivä Sairaalassa Sosterin järjestämä tilaisuus, jossa yhdistykset voivat esitellä toimintojaan. Tilaisuudessa on yleisö mukana jotka voi esittää kysymyksiä eri yhdistysten edustajille.

Joulukuussa/tulevaa

Itsenäisyyspäiväjuhla Savonlinnassa. Yhdistyksemme on päävetovastuussa järjestelyissä. Juhlassa näytetään uusin Tuntematon sotilas, jonka jälkeen aloitamme varsinaisen pääjuhlan Linnalan kansanopistolla.

Savonlinnan ja lähikuntien romanien joulujuhla Etapin seurakunta kodilla.

Toinen osio hygieniapassikoulutuksesta ravintola Paviljongilla 11.12.2018

Hallituksen kokous viimeinen vuoden 2018 aikana.

Maahanmuuttajien joulujuhla kristillisellä opistolla, sekä Itä-Karjalan kansanopistolla. Yhdistyksemme osallistuu tapahtumiin.

Savonlinnan ja lähikuntien keski-ikäisten romaninaisten kuntosali ja uiminen Savonlinnan pikku Saimaassa.

Vapaehtoisatoiminnan messut Helsingissä 1.12.2018 johon yhdistyksemme osallistui.

Roosa hankeen tutkimustulosten loppuseminaari THL:SSÄ 10.12.2018

Portaat hankkeen päätöstilaisuus kulttuurikellarissa. 14.12.2018 Saimme kutsun tilaisuuteen.

Joulukonsertti Hotelli Hospits Yhdistys on saanut tilaisuuteen kutsun.

4. Yleistä

Yhdistyksen puheenjohtaja on mukana Itä-Suomen Romaniasiain neuvottelukunnassa jäsenenä ja tekee Romanityötä valtakunnallisella tasolla. Kokouksia on ympäri Suomea.

Yhdistyksemme tekee paljon työtä ja antaa konsultointiapua paikallisille romaniyhdistyksille.

Uutena toimintonamme on Tukihenkilö koulutusta, ja maahanmuuttajien tukeminen eri osa-alueilla.

Olemme lisänneet yhteistyötä huomattavasti toisten paikallisyhdistysten kanssa vuoden 2018 aikana

Yhdistyksemme on toiminut vuodesta 1971 alkaen, ja sen toiminta on ollut koko ajan aktiivista ja kehittyvää vuosi vuodelta.

Yhdistys sai omat toimitilat vuoden 2011 alusta. Tilat ovat toimivat ja yhdistys on verkostoitunut samassa tilassa olevien muiden yhdistysten kanssa

Yhdistys on tukenut romaniopiskelijoita pienellä rahastipendillä vuosittain ja ostanut kirjoja jos oppilailla on niihin ollut tarvetta.

Olemme tukeneet myös esikoulun ja peruskoulun aloittaneita oppilaita ostamalla heille kaikki koulutarvikkeet, sekä hampaiden puhdistusvälineet vuodeksi.

Vuonna 2018 tapahtuneita kehittämisiä yhdistyksemme toiminnassa

Ø  Jäsenmaksua peritään jäseniltämme 15€ perhe. Vuoden 2018 tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastaja on KTM JHTT KHT

Ø  Teemme itse myös työtä yhdistyksessämme ja käytämme rahat yhdistyksen
kehitykseen ja parantamiseen.

Ø  Kehitämme toimitilojamme

Ø  Työllistimme vuoden 2018 aikana yhden osa-aikaisen harjoittelijan teidän rahoituksella.

Ø  Toimisto on avoinna päivittäin klo 9-15.00.

Ø  Kotisivujen reaaliaikainen päivitys

Ø  Verkostoituminen toisten yhdistysten kanssa

Ø  Yhdistyksen taloushallinnosta vastaa Savonlinnan Seudun Kolmonen ry

Ø  Otimme vuosikellon käyttöön vuosisuunnistelussa.

Ø  Olemme suunnitelleet uuden logon yhdistyksellemme

 

Erilaisia yhteistyö kumppaneita yhdistyksellemme on kertynyt vuosien varrella hyvin monia mm.

Ø  Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Sami

Ø  Savonlinnan kaupunki

Ø  TE-keskus

Ø  Sivistystoimi

Ø  Linnalan Setlementti ry ja kansalaisopisto

Ø  Savonlinnan ammatti-opisto

Ø  Opetushallitus

Ø  Romano-missio

Ø  Itä-Suomen lääninhallitus

Ø  Itä-Karjalan kansaopisto, Kiteen kansanopisto

Ø  Savonlinnan kristillinen opisto

Ø  Srk. diakonia/tiedotus

Ø  Xerox

Ø  Järjestötalo kolmonen

Ø  Suomen romaniyhdistys ry, Suomen Romanifoorumi ry.

Ø  Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry

Ø  Tanhuvaaran Urheiluopisto

Ø  Savonlinnan uimahalli

Ø  Helluntaiseurakunta, ViaDia yms.

 

Taiken rahoituksella olemme palkanneet osa-aikaisen työntekijän vuoden 2018 aikana.

Samoin yhdistys on järjestänyt Atk koulutuksen, Romaninaisten vesijumpan, Vanhusten seniorikeskus toiminnan. Edelleen Taiken rahoituksella romaninuorten opiskelua on tuettu, sekä yhdistyksen toiminnallisia kuluja on katettu Olemme järjestäneet myös kaksi erillistä Hygieniapassi koulutusta Taiken rahoituksella.

 

Savonlinnassa 15.11.2018

 

Hallitus