Toimintasuunnitelma 2019–2020

Savonlinnan seudun romanilähetys ry
Yhteistyössä on voimaa. ”Yhteisellä asialla, jo vuodesta 1971”

Johdanto

Savonlinnan seudun romanilähetys ry on vuonna 1971 perustettu ja rekisteröity 21.11.1971, puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys, jonka jäseninä on tällä hetkellä 65 maksavaa jäsentä perheineen.

Yhdistyksen arvolähtökohtana

on vahvistaa aktiivisen kansalaisyhteiskunnan toteutumista, edistää jäsenjärjestöjensä vaikutusmahdollisuuksia ja suvaitsevaisuutta, hyvinvointia ja sosiaalisia oikeuksia. Yhdistys pyrkii luomaan yleisiä toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen jäsenyhdistyksilleen, niiden itsenäisyyttä ja voimavaroja kunnioittaen.

Mottonamme

On yhteistyöstä voimaa yhteisellä asialla, jo vuodesta 1971 lähtien.
Yhdistyksen tulevaisuuden visio on olla aktiivinen edelläkävijä ja vahva toimija Savonlinnan seudulla sekä valtakunnallisesti tunnettu ja tunnustettu alueensa romanikulttuurin ja perinteen edelläkävijä.

Savonlinnan seudun romanilähetys kehittää Savonlinnan seudulle toimintamallia yhdistysten ja julkisen sektorin yhteiselle työlle ja toimii kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä, niin että romanien työllisyysolot paranevat ja romanit olisivat samalla lähtöviivalla toisten työntekijöiden kanssa. Yhdistyksen yksi tarkoitus on verkostoitua toisten yhdistysten kanssa ja luoda tarvittavia työpaikkoja niitä tarvitseville romaneille.

Päämääränä

on romanijärjestötoiminnan arvostuksen ja merkityksen edistäminen. Romanikansalaisten voimaatuminen yleiseen aktiivisuuteen, osallistuminen sekä pyrkimys vaikuttaa ympäristöönsä ja hyvinvointinsa lisääntymiseen.
Kieli ja kulttuuri ovat suuri haaste tämän päivän yhteiskunnassa. Pyrimme osaltamme edesauttavaan kulttuurimme hyvinvointia sekä kielen säilymistä. Romanikieli on Unescon kielilistalla yksi kuoleva kieli, joten teemme paljon työtä kielemme ja kulttuurin eteen, jotta se säilyisi sukupolvelta toiselle. Yhdistyksen yhtenä päämääränä on turvata hyvä vanhuus jäljellä oleville romanivanhuksille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on

Edistää ja valvoa Suomen lain mukaisten perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista, sosiaalisia, taloudellisia ja vähemmistöpoliittisia oikeuksia.
Yhdistys edistää romanikulttuurin ja kielen asemaa, romaniväestön integroitumista yhteiskuntaan sekä romanien osallistumista julkiseen elämään ja päätöksentekoprosessiin. Yhdistys vastustaa rasismia ja syrjintää.

1. Toiminnan tavoitteet

Savonlinnan seudun Romanilähetys ry:n tavoitteet vuosina 2019–2020 ovat

 • Jakaa tietoa romanikulttuurista ja parantaa suvaitsevaisuutta
 • Järjestää leiri- ja opetustoimintaa
 • Kehittää romanien yleistä hyvinvointia hanketoiminnan avulla
 • Tehdä vanhustyötä Savonlinnan ja lähikuntien romanivanhusten hyvinvoinnin edistämiseksi.
 • Rakentaa siltoja valtaväestön ja romanien välille.
 • Järjestää koulutuksia mm. tietotekniikkaa, luentoja yhdistyksille, hygieniapassi, yhdistyskoulutusta.
 • Saada yhdistykselle toimistotyöntekijä ja avustusta yleisiin kuluihin.
 • Saada romanitaustaisia ihmisiä mukaan kunnallispolitiikkaan vaikuttamaan oman paikkakunnan asioihin ja päätöksiin
 • Lisätä maahanmuuttajien ja romanien välistä yhteistoimintaa.
 • Työllisyysasioiden esillä pitäminen Savonlinnan romaniyhteisössä
 • Auttaa romaniopiskelijoita ostamalle esim. oppikirjoja, ammattiin kuuluvia vaatetuksia, lukukausimaksuja sekä antamalla pieniä stipendejä..

Liikunnalliset toimet

Liikunnalliset toiminnot ovat romaniväestölle ensiarvoisen tärkeää. Monet romanit eivät liiku tarpeeksi samaa ongelmaa esiintyy kaikissa ikäluokissa. Yhdistys pyrkii vastamaan tähän ongelmaan. Olemme pystyneet Taiken avustuksella järjestämään erilaisia liikunta muotoja, kuten naisten vesijumppa ryhmän Tanhuvaaran urheiluopistolla, kuntosaleilla käynnit, uimahallin palvelujen käyttö ym.

Tarkoituksena yhdistyksellä on saada romanit liikkumaan ja tutustumaan erilaisiin liikkumismuotoihin. Panostamme vuoden 2019–2020 erityisesti Romanien hyvinvoinnin ja itsetunnon kasvattamiseksi liikunnan avulla.

Terveys

Vuosina 2017–2018 Thl teki Romaniväestölle ympäri Suomen Terveystutkimuksen, johon kuului erilaisia mittauksia kuten verenpaine, kuulo, näkö, muistitesti ym. Tutkimukseen kuului myös kirjallinen osuus jossa kysyttiin eri osa-alueelta kaikenlaisia kysymyksiä. Yksi kysymys oli poltatko tupakkaa, joka toinen vastaaja vastasi, että kyllä. Haastatteluja tehtiin kaikkiaan 350 kpl. Ylipaino on myös romanien keskuudessa prosentuaalisesti tosi korkea, samoin sydän ja verisuoni sairaudet. Myös Diabetes todettiin romanien keskuudessa aika suureksi. Nämä kaikki yhdessä ja erikseen ovat todella huolestuttavia asioita romaneiden keskuudessa.

Yhdistyksemme yksi tärkeimmistä tehtävistä on vuoden 2019–2020 aikana saada Savonlinnan ja lähikuntien romanit liikkumaan entistä enempi ja saada liikunta yhdeksi osaksi päivittäistä rytmiä.

2. Leiritoiminta yms.

2.1. Romanien perheleirit

Suuren suosion saavuttanut ja jo perinteiseksi muodostunut romanien perheleiri, jota on kehitetty vastamaan tämän päivän perheleirejä sekä tarpeita, Perheleiri on elokuussa 2019 Savonlinnan seurakunnan tiloissa. Leiri toiminta on Savonlinnan alueella ollut jo 50 vuoden ajan. Yhdistyksemme järjestää myös Romanien pikkujoulut joka vuosi, yhdessä Diakonian kanssa. Seurakunnan eri toiminnot kuten leirit ovat muuttuneet maksulliseksi vuoden 2018 alussa.

Päiväleiritoiminta jatkuu kesällä 2019 jos saadaan rahoitus peruskoulu ikäisille ala- ja yläasteen oppilaille. Vuoden 2018 kesällä pidimme kaikkiaan 2 viikkoa päiväleiriä. Ely rahoittaa osaltaan tätä toimintaa.

2.2. Romanivanhukset.

Romanivanhuksille on suunnitteilla kaksi eri leiriä. Toinen kesällä ja toinen syksyllä 2019. Tavoitteena on, että kaikki vanhukset voivat olla leireillä mukana, niin romani-, valtaväestön kuin maahanmuuttajavanhukset. Leirit suunnitellaan yhdessä diakoniatyön kanssa. Vuosi 2018 oli Savonlinnan seudun romanivanhusten vuosi. Panostamme edelleen vanhustyöhön ja järjestämme yhteisiä tilaisuuksia ja pyrimme tekemään retkiä mahdollisuuksien mukaan. Romanivanhukset ovat Savonlinnan alueella aika vähissä. Luonnollisia poistumia on ollut jonkin verran, mikä on verottanut meidän vanhuksiamme tällä alueella. Seniorikeskuksen kanssa teemme yhteistyötä Toiminnat jatkuu myös 2019.
Suunnittelemme myös kesä 2019 yhteistä laivaretkeä Savonlinnan alueen romanivanhusteni ja valtaväestön vanhusten kanssa. Mukana Diakonia. Kaikille Diabetestä sairastaville vanhuksille yhdistys maksaa jäsenmaksun Diabetes yhdistykselle, jolloin vanhukset pääsevät maksuttomaan jalkojen hoitoon, sekä kuuntelemaan erilaisia luentoja Diabeteksesta, Toiminnot jatkuvat myös 2019–2020 .

2.3. Kielikoulut

Romanikielen kielikoulut järjestetään Itä-karjalan kansanopistolla kesällä 2019. Kielikoulu on tarkoitettu Savonlinnan ja lähikuntien romaneille, otamme ensisijaisesti sellaisia ihmisiä mukaan, jotka eivät ole aiemmin olleet kielikoulussa. Romanien kesäkouluja on pidetty 23 vuotta ja vuosi 2016 oli romanikielen ja kulttuurin juhlavuosi opistolla. Kielikoulut ovat kansainvälisiä kohtaamispaikkoja joissa eri kulttuurit kohtaavat, ja kielten moninaisuus tulee esille. Romanikieli on yksi kuoleva kieli Unescon kielilistalla. Me omalta osaltamme pyrimme viemään Savonlinnan alueella kieltä ja kulttuuria eteenpäin. Vuoden 2019 kesäkoulussa tarkoitus on suunnitella ja toteuttaa oma materiaali, joka on tarkoitettu kesäkoulun käyttöön. Alustavia suunnitelmia on jo tehty.

2.4. Opetustoiminta

Romanikielen opetus peruskoulussa jatkuu myös vuoden 2019–2020 aikana. Opettajana toimii Nadja Lindgren. Romanikielen opetusta on annettu peruskoulussa Savonlinnan alueella jo 10 vuotta vanhemmat ovat tukeneet lapsiaan romanikielen opetukseen. Tällä hetkellä lapsia on 8 kpl romanikielen opetuksessa. Opetus tapahtuu Talvisalon koulun Heikinpohjan toimipisteessä, joka on uusi koulu Savonlinnassa.

3.2 Kulttuuriluennot

Vuonna 2019–2020 pyrimme lisäämään monikulttuurista työtä ja panostamme verkostoitumiseen eri yhdistysten ja viranomaisten kanssa. Jatkamme myös kulttuuriluentojen pitämistä kouluille, päiväkodeille, opetusviranomaisille ja kaikille jotka vain ottaa meihin yhteyttä. Yhdistämme eri kulttuurin edustajien kanssa voimat ja alamme tehdä entistä enemmän yhteistä monikulttuurillista työtä.

Yhdistys suunnittelee yhdessä Savonlinnan kristillisen opiston kanssa kulttuurit kohtaavat - tapahtumaa keväälle 2019. Tapahtuma on laaja, mukana on eri toimijoita Savonlinnan alueelta. Maahanmuuttajat ovat suunnittelussa ja yhteistyössä mukana. Vuoden 2018 kulttuuripäivät olivat hyvä ja monipuolinen. Ohjelmaa oli paljon ja Maahanmuuttajat olivat tosi kiinnostuneita romanikulttuurista. Yhdistyksemme aloitti maahanmuuttajien tukiryhmässä toimimisen syksyllä 2018. Kokoonnumme Kristillisellä opistolla kuukausittain maahanmuuttajien kanssa ja käsittelemme joka kerta jotain tiettyä aihetta me vapaehtoiset vedämme ryhmää ja alustamme tilaisuudet toimintamme käynnistyy varsinaisesti 2019 aikana.

3.3 Koulutus

2019 Järjestetään Atk koulutuksen jatko Savonlinnan ja lähikuntien romaneille.
Yhdistys järjestää myös 2018 ja 2019 aikana Hygieniapassikoulutuksen kaikille Savonlinnan alueen romaneille. Passin puuttuminen voi vaikuttaa työpaikan saantiin Koulutus pidetään ravintola Paviljongilla siten, että ensimmäinen jakso on 1.12 2018 ja toinen jakso on keväällä 2019.

Myös yhdistyskoulutus on tarpeellinen. Koulutuksessa voimme päivittää tämän päivän yhdistys tietouden ajan tasalle. Koulutus on suunnitteilla kevääksi 2019 Savonlinnan kristillisellä opistolla. Kouluttajana toimii Yrityshautomosta Matti Forsberg koulutus suunnitellaan yhteistyössä Suomen romanifoorumin kanssa.
Jos mahdollista järjestämme erilaisia korttikoulutuksia vuoden 2019–2020 aikana Savonlinnan ja lähikuntien romaneille.

4. Muuta yleistoiminta

Savonlinnan seudun romanilähetyksellä on oma toimistohuone Järjestötalo Kolmosessa, jossa on muidenkin yhdistysten toimistotiloja. Pystymme entistä paremmin keskittymään asioiden hoitamiseen, kun on kiinteä paikka jossa toimia. Kehitämme toimintojamme vuosina 2019–2020 siten, että pyrimme ottamaan romaninuoria työharjoitteluun ja mahdollisuuksien mukaan olemme muutenkin mukana romanien työllisyysasioissa

Yhdistys on mukana vuoden 2019 aikana mm Yhdistysten kevätoriilla, Savonlinnan kauppatorin kesässä 2019 Syystulilla, Hyvinvointimessuilla, jotka ovat kaksipäiväiset.

Erilaisissa Sosterin tilaisuuksissa, joita on muutaman kerran vuoden aikana.
Saaristoristeily toukokuu 2019, Tuomanmarkkinat joulu 2019 Eurooppa-päivät toukokuussa 2019. Yhdistys on mukana järjestämässä Itsenäisyyspäivä juhlaa kaikille Savonlinnalaisille yhdessä toisten yhdistysten kanssa joulu 2019 Asunnottomien yössä lokakuussa 2019.

Tapahtumissa jaamme materiaalia, sekä teemme toimintaamme tutuksi suurelle yleisölle.

Järjestämme myös yhteisiä keskusteluiltoja eri viranomaisten kanssa, joista on lähinnä apua ja hyötyä työllisyyteen ja koulutukseen.

Romanikahvio toimii Pääskylahden seurakunta talolla joka keskiviikko klo 17.00–20.00 Toiminta alkoi 5.9.2018 ja päättyy 15.5.2019 Kahvioon on kaikki tervetulleita nauttimaan kahvista ja tarjoilusta. Teemme myös maahanmuuttajien kanssa yhteistyötä he käyvät tutustumassa meidän kahvion toimintaan ja ovat mukana kun kristilliselle opistolle sopii. kahvion rahoittajana on Stean pienoishankeavustus. Kahviossa on tarkoitus järjestää erilaisia tietoiskuja eri aloilta Terveyteen ja liikuntaan liittyvät asiat, työllisyys ja koulutus asiat.

8.4.2019 on Romanien kansallispäivä. Yhdistys tarjoaa kahvit toimistolla kaikille yhdistyksen jäsenille. Tarjolla on myös musiikki esityksiä, nonstop luentoja romanikulttuurista.

Näiden lisäksi pyrimme kehittämään koko ajan jotain uutta sekä koetamme saada uusia yhteistyökumppaneita yhdistyksellemme, nykyisen laajan yhteistyöverkostomme lisäksi.

Savonlinnan seudun romanilähetys ry on yksi Suomen toimivimmista romaniyhdistyksistä. Yhdistys on saanut paljon parannusta aikaan omalla paikkakunnallaan ja on pystynyt antamaan neuvoja ja apua myös muille paikkakunnille. Yhdistyksestä kysellään neuvoja mm. asuntoasioista,
koulutusasioista, yhdistyksen perustamista koskevista asioista, hakemusten täyttöohjeista ym. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä muihin romaniyhdistyksiin ja tarjota niille apu. Myös erilaisten materiaalien kehittäminen yhdistyksessämme on esillä tulevina vuosina.

5. Yhteenveto

Haluamme yhdistyksenä tehdä työtä sen eteen, että kaikilla olisi mahdollisemman hyvä tulevaisuus nyky- yhteiskunnassamme. Haluamme jakaa tietoa ja tuoda sillä esiin kulttuuriamme ennakkoluulojen sekä asenteiden voittamiseksi. Pyrimme estämään romanien syrjäytymistä ja kehittämään heidän koulutus- ja työllisyystilannettaan. Haluamme kehittää romanikieltä osaltamme siten, että järjestämme koulutusta kaikille ikäryhmille ja tarjoamme mahdollisuutta säilyttää kieltämme, joka on katoavaa kulttuuriamme. Jotta yhdistys voi saavuttaa nämä edellä mainitut tavoitteet, tarvitsemme käyttövaroja toimintaamme.

Savonlinna Yhdistyksen hallitus 15.10.2018

***

LIITTEENÄ Yhdistyksen toimenkuvaus

Yhdistyksemme tarjoaa mm.

 • Hoidamme romaneiden asuntoasioita, niin että asunnon tarpeessa olevat romanit saavat asunnon mahdollisemman pian, ”mutta emme ole taikureita kun kyseessä on asuntoviranomaiset”.
 • Koulutusasioissa teemme yhteistyötä Savonlinnan eri oppilaitosten kanssa.
 • Lastensuojelu, ja sosiaaliset asiat.
 • Yhdistys maksaa kaikille Diaetikoille Diabetes yhdistyksen jäsenmaksun. Heillä on hyviä etuja esim. Jalkahoito kaksi kertaa vuodessa, on maksuton jos olet heidän jäsen.
 • Stipendit ja muistamiset. Merkkipäivät yms.
 • Autamme ihmisiä myös jos suru kohtaa.
 • Tuemme myös vanhuksia esim. seniorikeskustoiminta, vanhustenleirit teemme yhteistyötä kotipalvelun kanssa.
 • Tiedotustoimintaa kaikille ryhmille
 • Romanikielen opetus peruskoulussa kaikille halukkaille lapsille ja nuorille 2h joka toinen vko
 • Toritapahtumia ja luentotilaisuuksia
 • Yhdistys valokuvaa kaikki tapahtumat ja juhlat, jos niin halutaan.
 • Kesäkoulut, leirit, virkistyspäivät 2 kertaa vuodessa.
 • Joululounas kaikille romanivanhuksille.
 • Teemme yhteistyötä myös Linnalan Setlementti ry:n kanssa vanhusten asioissa.
 • Tuemme taloudellisesti perheitä, esim. jos nuoret tarvitsevat taloudellista tukea oppikirjojen ostoon
 • Yhdistys ostaa myös kaikille esikoulun ja ekaluokan aloittaneille oppilaille koulutarvikkeet ja hammasvälineet vuodeksi