Romanikulttuuri

Haluatko tutustua romanikulttuuriin?

Tältä sivulta ja liitteenä olevasta esityksestä löydät paljon hyödyllistä tietoa romanikulttuurista.

Vastaamme mielellämme myös kaikkiin kysymyksiin, joten ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää.

Käytöstavat arvossaan

Aito ja oikea romanikulttuuri painottaa hyviä käytöstapoja ja kaikkien ihmisten kanssa toimeen tulemista. Romanit pahoittelevat sitä, että monasti pääväestö luokittelee romanikulttuuriin kuuluvaksi sen, jos joku yksilö käyttäytyy huonosti. Ei sellaista saisi laittaa kulttuurin piikkiin. Romanikulttuuri ja tapaperinne eroavat monessa suhteessa pääväestön arvojärjestelmästä.

Vanhojen kunnioittaminen

Perheessä keskeinen periaate on vanhojen ihmisten arvostaminen. Vanhempien ihmisten ja erityisesti suvun päämiesten ja -naisten mielipiteitä arvostetaan. Perinteisesti romaniperheessä mies on perheen pää ja nainen sen sydän. Perhettä koskevat tärkeät ratkaisut tehdään kuitenkin useimmiten yhdessä. Nainen pitää perheen koossa, ja mies edustaa perhettä ulospäin.

Perheenjäsenet kunnioittavat vanhuksia esim. teitittelemällä heitä ja ottamalla heidät ensimmäisinä huomioon. Vanhemmilla ihmisillä on oikeus käydä ensimmäisinä pöytään ruokailemaan. Heidän henkilökohtaisia tavaroitaan kohdellaan kunnioittaen, heidän puheitaan ja mielipiteitään kuunnellaan ja heidän läsnäollessaan käyttäydytään asiallisesti. Vanhoilta romaneilta vaaditaan myös heidän asemansa mukaista käyttäytymistä. Siten esim. vanhemmat romanit eivät saa käyttää väärin etuoikeuksiaan vaikeuttamalla läsnäolollaan nuorten ihmisten toimintoja.

Romanien moraali ja tapakulttuuri ovat yleisitämaista, vanhatestamentillista ja kristillistä perintöä. Romanit ovat vaeltaessaan omaksuneet monia uskonnollisia ja moraalisia käsityksiä kuttuureista joissa he ovat olleet pidempään. Suomi-Ruotsin valtakunnan 1500-luvun kristillisistä tavoista on monia tapoja jäljellä romanikulttuurissa vaikkakin ne ovat hävinneet valtaväestöltä.

Julkisuudessa joidenkin romanien keskinäiset yhteenotot ovat saaneet virheellisiä nimityksiä. Perinteisesti romanien keskuudessa on toiminut väistämis- ja välttämismekanismi. Jos toiselle on aiheutettu vakavaa vahinkoa, silloin syyllinen ja hänen lähiomaisensa ovat pyrkineet välttämään kaikin keinoin vahingon kärsineitä. Syyllisen osapuolen lähin suku muuttaa muualle niin kauaksi aikaa, että asia sovitellaan tai unohdetaan.

Vanhojen kunnioittaminen edellyttää siis tiettyjen tapojen noudattamista. Nuorempi romani ei halua edes asua vanhemman romanin yläpuollella, sillä nuoremman ei ole kohteliasta asua tai oleskella vanhemman yläpuolella.

Häveliäisyys ja siveellisyys

Moraalikäsitykset liittyvät siveyteen ja häveliäisyyteen. Nuori ei halua olla vajavaisesti pukeutunut eikä puhua sopimattomia vanhempien ollessa läsnä. Seurustelevat nuoret eivät esim. halaile tai istu lähekkäin vanhempien ihmisten läsnäollessa. Niinpä samaa sukupolvea tai hieman vanhemmat valmentavat nuoria näissä elämän kysymyksissä Perheen yhteenkuuluvuus ja yhteys sukuun on tärkeää. Suku on romanille kokonaisuus, johon tukeutua ja johon he tuntevat kuuluvansa. Jossain mielessä suku on sama kuin yksilö.

Lapset

Lapset kunnioittavat vanhempiaan. Tätä tapaa on romaniyhteisössä noudatettu huomattavasti tiukemmin kuin valtaväestön keskuudessa.Lasten omaehtoista toimintaa ja luovuutta pidetään arvossa ja lapset saavat pienestä pitäen erityisesti äideiltään arvostusta, läheisyyttä ja lämpöä. Lasten puhtaudesta ja vaatetuksesta huolehditaan yhtä hyvin kuin aikuistenkin. Niinpä Romanilapset ovat usein juhlatilaisuuksissa puettu kauniisti ja siististi.

Lapsen aikuistuessa hänen asemansa perheessä ja yhteisössä muuttuu monella tavalla. Kun tytöstä kasvaa neitonen, hän yleensä pukeutuu perinteiseen romaniasuun, joka on merkki muille hänen aikuistumisestaan. Jokainen tekee kuitenkin itse ratkaisunsa. Jos ei pukeudu perinteiseen asuun, hän haluaa kuitenkin vanhojen romanien läsnä ollessa pukeutua kunnioittavasti säädylliseen asuun.

Puhtaustavat

Romanikulttuuriin kuuluu tarkkoja puhtauteen ja häveliäisyyteen liittyviä tapoja. Kiertävää elämää viettäessään heidän on ollut pakko pyrkiä huolehtimaan puhtaudesta niin hyvin kuin mahdollista. Toisaalta tavat ovat ylläpitäneet sisäistä järjestystä ja yhtenäisyyttä.

Puhtauteen liittyvät tavat toimivat myös elämän ohjeina. Puhtaus on sekä fyysistä puhtautta että symbolista. Niinpä sitä mikä on alhaalla maassa ei saa nostaa sinne missä pitää olla puhdasta kuten pöydässä tai keittiössä. Ei myöskään sitä mikä on "puhtaalla" kuten pöydällä saa laittaa "alas" maahan. ( Kirkon työntekijöiden kannattaakin kysyä vierailessaan romaniperheessä mihin hän voi laittaa esim. tuomansa tavarat, jottei hän aiheuta hämmennystä käyttäytymisellään.)

Romanikulttuurissa ei ole sääntöjä siitä, mitä ruokia saa syödä ja mitä ei. Puhtauskäsite ilmenee suhtautumisessa ruokaan ja ruokailuvälineisiin, joita ei siis laiteta lattialle tai paikkoihin, joissa istutaan tai kävellään. Vastaavasti lattialta ei nosteta pöydälle mitään. Keittiön astiapyyhkeitä ja pöytäliinoja ei pestä muun pyykin yhteydessä. Vaatteiden pesussakin on omat sääntönsä.

Faktaa romanikultuurista

Tiesitkö, että nuori romani ei saa asua eikä oleskella vanhemman romani yläpuolella? Siis esimerkiksi kerrostalossa vanhemmat romanit asuvat ylemmissä kerroksissa kuin nuoremmat.

Entä tiesitkö, että romanit eivät tervehdi toisiaan kädestä eivätkä keskenään esittele itseään sukunimellä, vaan sukulaisuus saadaan selville kysymällä toiselta kenen lapsi tämä on ja mistä päin.

Tai tiesitkö, että romani-nimitys on peräisin sanasta rom, joka tarkoittaa ihmistä?

Oletettavasti et tiennyt, eikä tiedä moni muukaan. Sillä vaikka romaneja on Euroopassa yli kymmenen miljoonaa (Suomessa noin 10.000), ei heidän kulttuurinsa ole kovin tunnettu.

Romaninkieltä osaavia suomalaisia ei juurikaan ole. Romanit ovat kuitenkin siitä mielenkiintoinen ryhmä, että he ovat säilyttäneet oman kulttuurinsa vainoista ja sorrosta huolimatta.

Uskonnolla on ollut suuri merkitys romanien elämässä. Vanhemmat siunaavat lapsensa iltaisin ääneen ja myös saunassa he saattavat siunata kylvetettäviä lapsia. Uskonnollisuus kuuluu jo tervehdyksessä. Hyvää päivää -tervehdykseen, Tsihko diives, vastataan Deevel me del, Jumala sen suokoon. Hyvästeltäessä sanotaan Aahhen deevelessa, Jääköön Jumalan suojaan.

Romanikulttuuri korostaa perheen, suvun ja heimon yhteenkuuluvuutta, ihmissuhteita, tapoja ja vanhoja perinteitä. Tunne-elämä on voimakasta ja rikasta.

Roolijako naisten ja miesten töissä on selkeä. Mies on perheen pää ja nainen sen sydän. Tärkeät päätökset tehdään kuitenkin yhdessä.

Romanit arvostavat ja kunnioittavat vanhempia ihmisiä, myös muita kuin romaneja, ja se näkyy mm. teitittelynä. Kaikkein kunnioitetuimpia ovat vanhat miehet, jotka ovat ansainneet kunnioituksensa hyvällä ja viisaalla käytöksellä.

Lapsille opetetaan ensimmäiseksi puhtauden merkitys ja muiden romaanien kunnioittamiseen liittyvät säännöt. Heimopukuun pukeutuminen on osoitus aikuisuudesta.

Romanit ovat vieraanvaraisia. Vieraalle tarjotaan sitä ruokaa mitä talossa on, ja vieras voi myös yöpyä.

Naimattomien romanityttöjen liikkumisvapautta rajoitetaan. Esimerkiksi tansseihin he pääsevät vain, jos mukana on joku johon perhe luottaa.

Rakastumisensa tytön tulee salata perheeltään tai muuten hänen vapauttaan vartioidaan entistä tarkemmin. Kun nainen haluaa muuttaa yhteen valittunsa kanssa, hänen täytyy karata tai miehen pitää hakea hänet. Työtön sukulaiset ainakin yrittävät hakea tytön takaisin. Useiden pakoyritysten jälkeen perhe uskoo, että tyttö on tosissaan.

On epäkohteliasta kutsua romaninaista rouvaksi tai vaimoksi. Nimitys kun viittaa naisen ja miehen läheiseen suhteeseen. Oikea puhuttelutapa on käyttää etunimeä.

Romanien puhtauskäsitys vaikuttaa kaikkeen elämiseen. Puhtaussäännöt koskevat mm. ruokailua ja pyykinpesua. Kiertolaiselämä on edistänyt tiukkojen sääntöjen muodostumista.

Varsinkin ruuan, astioiden, ruokapöydän, ruokakaapin ja hellan puhtaudesta on huolehdittu tarkasti. Astioita ei saa asettaa tuolille tai lattialle. Pyykinpesussa on omat sääntönsä. Esimerkiksi vuodevaatteiden jalkopää ei saa osua kasvoihin, joten pääpuoli merkitään reunapitsein ja peitteissä koristenapeilla tai lankatupsuilla.

Kuolema kohdataan romaniperheessä tunteellisesti. Hautajaisiin saapuvat kaikki, joille vainaja on ollut tärkeä.

***

Lisää romanien kulttuurista:

Suomen romanit Wikipediassa

Tietoja Romanikulttuurista ja tavoista (PDF)

Savonlinnan Seudun Romaniyhdistys ry