Romaniyhdyshenkilö

Toimii sillanrakentajana viranomaisten ja romanien välillä.
Auttaa tarvittaessa viranomaisia romanikulttuuriin liittyvissä asioissa.

Onko romanikulttuuri sinulle tuntematon asia?
Kuluuko romaneiden ja viranomaisten välillä turhaa virka-aikaa kommunikointi- ja näkemyserojen vuoksi?
Onko eri viranomaisilla tarpeeksi oikeaa tietoa romanikulttuurista?
Oletko epävarma kohdatessasi romaniasiakkaan työssäsi? (esim. terveydenhuollossa, koulussa jne.)
Näissä ja monissa muissa romanikulttuuriin liittyvissä asoissa, voi yhteydenotto romaniyhdyshenkilön olla paikallaan.

Näissä ja monissa muissa romanikulttuuriin liittyvissä asoissa, voi yhteydenotto romaniyhdyshenkilön olla paikallaan.

Romaniyhdyshenkilö
opastaa ja avustaa

Sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa

Asuntoasioissa

Oppilashuoltoasioissa

Lisäksi
romaniyhdyshenkilö

Tukee romaninuoria oman elämän hallintaan liittyvissä asioissa.

Tekee yhteistyötä poliisin ja sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Avustaa eri kaavakkeiden täyttämisessä

Romaniyhdyshenkilö

ossi_blomerus

Ossi Blomerus

Savonlinna

puh. 050 589 9246

ossiblomerus(at)netti.fi

Yhdyshenkilön toimenkuva

 1. Yhdyshenkilön tulee olla sekä valtaväestön, että romaneiden luottamusta nauttiva ihminen.
 2. Hänen tulee kyetä yhteistoimintaan viranomaisten kanssa omata hyvä keskustelu- ja neuvottelutaito, selvitäkseen ehkä joskus kiperistäkin neuvottelutilanteista.
 3. Yhdyshenkilöllä tulee olla jonkinasteinen kuva yhteiskunnan toimintarakenteesta ja eri viranomaisten toimialoista.
 4. Yhdyshenkilöä sitoo vaitiolovelvollisuus.
 5. Suorittaa romaniväestön elinolojen kartoitusta ja selvittää niitä ongelmia, joita yhteiskunnan rakenteelliset tekijät ja elinympäristö aiheuttavat romaniväestölle.
 6. Toimia viranomaisille konsulttina romaniväestöä koskevissa kysymyksissä, sekä olla sillanrakentajana valtaväestön ja romaneiden välillä.
 7. Toimia romaneiden edunvalvojana ja asiamiehenä yhteiskunnan erisektoreilla.
 8. Suunnitella ja koordinoida ammatillisia ja harrastepohjaista opinto- ja kurssitoiminta yhdessä eri viranomaisten kanssa.
 9. Suunitella ja koordinoida vapaa-ajan toimintoja yhdessä muiden alan järjestöjen ja viranomaisten kanssa.
 10. Pitää yhteyttä seurakuntiin ja kouluihin sekä muihin yhteisöihin, tiedon, ymmärryksen ja yhteistoiminnan lisäämiseksi romaniväestön ja valtaväestön kesken.
 11. Järjestää koulutusta romanikysymyksistä eri viranomaisille.

Yhdyshenkilöiden koulutus

Opetushallitus on kouluttanut yhdyshenkilöitä ympäri suomen, siten että suurimmilla paikkakunnilla on oma yhdyshenkilö.

Koulutus kesti noin puolitoista vuotta 2001-2002. Koulutuksessa käytiin eri osa-alueita läpi ja eri alueiden luennoitsijat oli apuna siinä.

Kerran vuodessa on lisäkoulutus joka on noin viikon mittainen.

Osa-alueita mm.

 • romanikulttuuri
 • suomalainen koulutussäädäntö
 • asuntoasiat
 • työllisyysasiat
 • sosiaalitoimi
 • terveyspalvelu
 • vammaispalvelu
 • huumeet yms.
Savonlinnan Seudun Romaniyhdistys ry