Historia

Romanien lähtökodin arvellaan olevan Pohjois-Intiassa Punjabin maakunnassa. Heidän muuttonsa alkuperäisiltä asuma-alueiltaan tapahtui yli tuhat vuotta sitten. Syynä siihen saattoivat olla nälänhätä, sodat ja epidemiat. Vuosituhannen vaihteessa romaneja asui Vähässä-Aasiassa, josta he siirtyivät Euroopan eri alueille 1000-luvun vaihteessa.

Kongressissa nimitys "mustalainen" todettiin kaikissa kielissä halventavaksi ja se suositeltiin korvattavaksi käsitteellä romani. Nimitys romani on johdettu heidän sanskritiin tukeutuvan alkuperäiskielensä käsitteestä "roma", joka tarkoittaa ihmistä.

Käsite romani ei ole täysin vakiintunut kansainvälisessä eikä kansallisessa käytössä. Ongelmana on ollut se, että heitä ei ole haluttu perinteissä mielessä tunnustaa vähemmistöksi, koska he eivät asu missään maassa tietyllä yhtenäisellä alueella. Toiseksi Euroopassa on laajalti sovellettu käsitettä "mustalainen" kaikkiin kierteleviin ryhmiin riippumatta heidän etnisestä taustastaan. Kolmantena syynä on se, että Keski-Euroopan alkuperäisten romaniyhteisöjen jälkeläiset käyttävät nimitystä "sinti". Kansainvälisessä kielenkäytössä nimityskiistaa on ratkaistu siten, että on puhuttu samanaikaisesti romaneista ja sinteistä.

Romanit ovat suomalaisessa yhteiskunnassa etninen vähemmistöryhmä, jolla on oma kieli. Suomalainen itämainen tapaperinne ja kulttuuri sekä suomalaisten kanssa lähes 500 vuotinen yhteinen elämän taival, mutta suomalaisten vaiheista poikkeva vanhempi historia.

Romaneja arvioidaan olevan Euroopassa n 10-15 miljoonaa ja Suomessa romaneja on n.13 000. Osa Suomen romaniväestöstä asuu lisäksi 3000 – 4000 henkeä Ruotsissa. Niinpä romanit matkaavat meren yli sukulaisiin varsin usein.

Suomessa käytetään nimityksiä mustalainen, tumma ja romani. Sana romani tulee kansainvälisen romanikielen sanasta rom, ihminen. Kielitoimisto päätti vuonna 1992, että romani-sana kirjoitetaan yhdellä a:lla aikaisemman kahden a:n sijasta.

Varhainen historia

Romanien muinaisuus on osin vielä hämärän peitossa. Heimon alkuperää on tutkittu enimmäkseen romanikielen pohjalta. Kielen perusteella on voitu päätellä heidän kulkureittinsä, jonka varrelta he ovat sulauttaneet kieleensä lainasanoja jokaisesta maasta, missä ovat viipyneet. Vasta 1700-luvulla kielentutkijat esittivät olettamuksen, että tällöin jo eri puolille Eurooppaa levittäytyneen romanikansan alkukoti olisi Luoteis-Intiassa Punjabin maakunnassa.

Eräiden arvelujen mukaan romanit olisivat joutuneet lähtemään noin vuoden 1000 paikkeilla Intiasta useina ajankohtina. Mahdollisesti maata koetelleet nälänhätä, maahan tunkeutuneet valloittajat ja luonnonmullistukset pakottivat heidät liikkeelle. Romanit saattoivat myös lähteä myymään tuotteitaan muihin maihin vanhoja kauppareittejä pitkin länteen. Olivathan romanit tunnettuja aseseppiä, ja Intian rauta oli kuuluisaa jo antiikin aikoina.

Tulo Eurooppaan

Romanien tulosta Eurooppaan on säilynyt historiallisesti luotettavia asiakirjoja. Ensimmäisiä mainintoja romaneista Euroopassa on löydetty Kreetalta erään Simon Simoniksen matkakertomuksesta vuodelta 1311.

Ruotsi-Suomeen romanit tulivat 1521 etelästä 1600-1700 luvuilla ns."tattareina" (Sintiryhmä). Romanit käyttävät itsestään nimitystä Kale, joka on myös eräs romaniryhmä samoin kuin itse roma ryhmäkin. Edellä mainitut ryhmät joista käytetään mm. nimityksiä Roma, Sinti, Manounche, Kale Kelderash, Lovari, Xoraxane ovat ilmeisesti alkuperäisiä ryhmiä jotka tulivat Eurooppaan 1000 luvun tiennoilla idästä. Rom ja monikkomuoto roma on yleistynyt yleisnimeksi romaniryhmille. Euroopassa he puhuvat keskenään ymmärrettäväviä murteita Kalderaasia, Lovaria, ja niiden alamurteita, jotka ovat syntyneet vuosisatojen matkan aikana ja saaneet heimon vakinaiselta asuinalueelta omia vaikutteitaan. Esimerkiksi Suomen romanit puhuvat murretta jossa on nykyisin sananjuuria esimerkiksi ruotsinkielestä kun taas Ranskassa elävien romanien kieleen on tullut ranskalaisia sanan juuria ja uutuus sanoja. Romani väestö Euroopassa kykenee kuitenkin käyttämään omaa äidinkieltään murteista huolimatta keskenään.

Romanien liikkuminen Euroopassa on 1000 luvun tienoissa aina 1500-luvulle asti ollut helppoa sillä valtakunnan rajat eivät sinänsä estäneet ihmisten liikkumista vasta kansallisvaltioiden kehittyessä syntyivät passi ja tullimuurit jotka kumoutuivat uudelleen vasta 1700 -1800 luvuilla jolloin liikkuminen tuli jälleen helpommaksi. Maailman sodat sulkivat Euroopan, joka nyt on jälleen avautumassa yhteiseksi Euroopaksi, jossa ihmiset voivat liikkua vapaasti.

Lisää romanien historiasta: Suomen romanit Wikipediassa.